Impresszum

Operator of TV broadcasting:

AMC Networks Central Europe s.r.o.

ID No. 27112501

Registered seat/Correspondence address: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Czech Republic

Phone no.: +420 734 750 130

Website: https://www.filmplustv.cz/

E-mail: info@ce.amcnetworks.com

 

Business activities of the operator are governed by the Czech law.

The regulatory body that oversees the operation of television broadcasting is:/A hatáskörrel rendelkező szabályozó vagy felügyeleti szerv:

 

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Address: Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2

Telefon: 274 813 830, 226 236 000

e-mail: podatelna@rrtv.gov.cz

website: https://rrtv.gov.cz/cz